Anugerah Telenovela

PENGENALAN PENGANJUR

Yayasan Pembangunan Buku Negara merupakan antara penggerak dalam membantu mengembang dan mengukuhkan industri kreatif negara. Industri Kreatif melibatkan semua aspek yang berkaitan dengan bidang seni dan kreativiti. Pada peringkat awal, tumpuan diberikan kepada perbukuan, kemudian berkembang kepada industri elektronik dan filem. Tumpuan juga diberikan kepada bidang- bidang animasi, elektronik, fotografi dan media interaktif